Skip to content

De recreantencommissie is verantwoordelijk voor het wel en wee van het recreatieve badminton binnen BCH. Zo zijn de leden van de commissie per toerbeurt gastvrouw dan wel gastheer op de vrijdagavond. De gastvrouw of gastheer zorgt dat er voldoende shuttles bij de banen aanwezig zijn, dat op het afhangbord zo nodig banen gereserveerd worden voor training en andere zaken en dat gasten opgevangen worden. Verder organiseert de recreantencommissie jaarlijks diverse toernooien. Ook is de recreantencommissie verantwoordelijk voor de opvang van nieuwe leden. Een of tweemaal per jaar wordt hiervoor een open avond/invitatieavond georganiseerd.

Voor vragen/opmerkingen neem je contact op met de recreantencommissie. Uiteraard kun je altijd 1 à 2 keer met ons meespelen om te ervaren hoe leuk badminton is!

Training en competitie

Indien er voldoende belangstelling is zal de recreantencommissie een competitie organiseren samen met andere verenigingen uit de omgeving. Naast competitie zal ook ieder jaar bekeken worden of er een training georganiseerd kan worden voor de recreanten en beginnende leden.

Recreantencommissie
Bryan van Rijn (voorzitter)
Derek Bakker
Miranda Huurman
Jasper Keizer
Liesbeth Reinerie
Marcel van Santen

Back To Top