Skip to content

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders
De sportbonden in Nederland, waaronder Badminton Nederland en ook wij, Badmintonclub Hillegom, nemen grensoverschrijdend gedrag serieus. Het Centrum Veilige Sport (onderdeel van NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportbonden en kosteloos beschikbaar voor alle leden) heeft een gedragscode voor sportbegeleiders opgesteld.

De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/ begeleiders te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Via deze link vind je de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en ook door ons, Badmintonclub Hillegom.

Mocht je in een situatie terecht komen waarin het noodzakelijk is om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon, dan zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Contact opnemen met de vertrouwenspersonen van onze eigen club, Sandra Diesvelt of Marjolein Zwetsloot.
  • Contact opnemen met het Centrum Veilige Sport. Dit kan door te bellen naar 0900-2025590 of een e-mail te sturen naar centrumveiligesport@nocnsf.nl.
  • Anoniem een melding doen via de site van Badminton Nederland via de deze link.

Gedragscodes voor sporters
Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Daarom ook voor sporters een gedragscode.

Back To Top