Skip to content

Update vanuit bestuur m.b.t. coronacrisis

Beste leden,

Het is inmiddels al even geleden dat we elkaar in de sporthal hebben gezien. We hopen dat iedereen gezond is en de afgelopen periode goed is doorgekomen.

Naar aanleiding van de persconferentie door premier Rutte van afgelopen dinsdag hebben wij als een bestuur een aantal beslissingen genomen waarvan we jullie graag op de hoogte willen brengen. Daarbij is het noodzakelijk om aan te geven dat er ook een heleboel zaken nog niet duidelijk zijn en dat ook wij als bestuur met onzekerheden zitten.

Kampweekend jeugd
Er is besloten om het kampweekend in juni te annuleren. Dit omdat nog onzeker is of het kamp doorgang kan vinden. Daarbij speelt ook mee dat het kamp veel voorbereiding vergt en het zonde zou zijn als dit voor niets is gebleken. Er wordt nog wel gekeken naar een alternatieve groepsactiviteit in september. Zodra hier meer over bekend is, dan horen jullie dat.

Badmintonseizoen 2019/2020
Aangezien sporten in groepen tot 1 september niet is toegestaan, zal er dit seizoen niet meer gespeeld gaan worden. We vinden dit ontzettend jammer. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om de jeugd tot 12 jaar op de normale trainingstijden een alternatieve activiteit te bieden. Dit wordt via de jeugdcommissie gecommuniceerd als dit gaat starten.

ALV
De ALV zal worden verschoven naar het volgend seizoen. Tot die tijd blijft het huidige bestuur in functie.

Voorjaarscompetitie
Zoals bekend zal de voorjaarscompetitie niet worden afgemaakt. Er is besloten om de shuttlebijdrage terug te storten.

Financiën
Op dit moment is nog onduidelijk wat de gevolgen voor de club op financieel gebied zijn. Als bestuur houden we de ontwikkelingen vanuit de bond en Sportfondsen in de gaten.

We hopen in september elkaar weer te kunnen ontmoeten in de sporthal. Tot die tijd worden jullie op de hoogte gehouden door middel van de nieuwsbrief, website en social media.

Stay safe en alvast een goede zomer.

Bestuur BC Hillegom

Back To Top