Skip to content

Update Corona Virus (COVID-19)

Beste leden,

Als bestuur hebben wij de afgelopen dagen de ontwikkelingen rond de genomen maatregelen om verspreiding van het Coronavirus (covid-19) tegen te gaan nauwlettend in de gaten gehouden.

In eerste instantie hebben we besloten het vrijspelen en de jeugdtraining doorgang te laten vinden. Daarbij baseerden wij ons op het advies om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen af te lasten en het feit dat Sportfondsen aangaf dat badminton nog door kon gaan. Inmiddels is zowel door het NOC NSF en de gemeente Hillegom dringend afgeraden de sportactiviteiten door te laten gaan. Dit was voor ons reden het eerder gecommuniceerde beleid te wijzigen.

Gezien de korte tijd om dit naar de leden te communiceren, is besloten dat ná vrijdagavond 13 maart alle badmintonactiviteiten worden opgeschort. Dit zal in ieder geval de maand maart duren.

De ouders/verzorgers van de jeugd worden ingelicht en zullen morgen bij de sporthal opgevangen worden mocht het bericht hen niet op tijd bereikt hebben.

We begrijpen dat dit een ingrijpende beslissing is maar willen geen onnodig risico nemen en achteraf spijt hebben dat we geen actie hebben ondernomen. Zodra er weer veranderingen zijn, dan wordt dat uiteraard naar een ieder gecommuniceerd.

Het bestuur

 

Back To Top